Bản tin tháng 11/2019

nl

Bản tin tháng 11/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.
Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Cần Thơ trong tháng 11/2019 như sau:

Newsletter November 2019 EN

Newsletter November 2019 VN