Chương trình Song ngữ

Chương trình Hội nhập bậc mẫu giáo do các giáo viên Việt Nam có bằng cấp và trình độ phù hợp giảng dạy bằng tiếng Anh.

Chương trình Song ngữ cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở được thiết kế đặc biệt dành cho học sinh Việt Nam. Học sinh sẽ được học các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và một số môn học quan trọng của Chương trình Quốc tế từ lớp 1 đến lớp 9.

Mô hình giáo dục STEM được tích hợp trong Chương trình Song ngữ, tập trung vào các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học thông qua phương pháp giảng dạy gắn với thực tế và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Chương trình học còn bao gồm chương trình đào tạo kĩ năng sống Outward Bound, được thiết kế giúp học sinh xây dựng sự tự tin, nâng cao kĩ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả, dành cho học sinh từ Lớp 4 tới Lớp 12.

 • Các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
 • Tập trung phát triển các kỹ năng tiếng Anh (Tiếng Anh theo giáo trình Singapore và Chương trình Tiếng Anh Tăng cường)
 • Tiếng Hoa được đưa vào chương trình giảng dạy
 • Các kỹ năng mềm quan trọng được xây dựng thông qua các môn học theo giáo trình Quốc tế bao gồm kỹ năng hợp tác trong học tập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, tư duy phản biện, kỹ năng quản lý thời gian và các kỹ năng tự học.
 • Chương trình giáo dục đạo đức được áp dụng toàn trường nhằm phát triển các giá trị đạo đức và xây dựng những phẩm chất tốt
 • Kỹ năng về công nghệ thông tin và các phương pháp học trực tuyến được đưa vào giảng dạy trong tất cả các cấp lớp.
 • Bậc Mẫu giáo

  Bậc Mẫu giáo

  Chương trình học dành cho học sinh từ 18 tháng đến 6 tuổi ở các lớp Nhà trẻ, Mẫu giáo 1, Mẫu giáo 2 và Lớp Dự bị Tiểu học được giảng dạy bằng tiếng Anh trong một giáo trình có sự kết hợp hài hòa giữa các nội dung giảng dạy chính thống với các cơ hội trải nghiệm, kích thích trẻ tìm hiểu và đặt câu hỏi

  Chương trình học được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm 6 lĩnh vực học tập chính:

  • Hiểu biết về môi trường xung quanh
  • Tiếng Anh và các kỹ năng Ngôn ngữ
  • Làm quen với Số học
  • Phát triển các Kỹ năng Vận động
  • Nhận biết về Bản thân và Xã hội
  • Làm quen với Tin học
 • Bậc Tiểu học

  Bậc Tiểu học

  Các môn học từ lớp Một đến lớp Năm theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Singapore và quốc tế bao gồm:

  • Các môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  • Chương trình Tiếng Anh thông qua các môn học của giáo trình quốc tế như Tiếng Anh, Khoa học Xã hội, Giáo dục Thể chất, Tin học, Âm nhạc và Dự án Tổng hợp – được phát triển theo giáo trình của Singapore và quốc tế
  • Tiếng Hoa
 • Bậc Trung học Cơ sở

  Bậc Trung học Cơ sở

  Các môn học từ Lớp 6 đến Lớp 9 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Singapore và quốc tế bao gồm:

  • Các môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
  • Chương trình Tiếng Anh thông qua các môn học của giáo trình quốc tế như Tiếng Anh, Khoa học Xã hội, Giáo dục Thể chất, Tin học, Âm nhạc và Dự án tổng hợp – được phát triển theo giáo trình của Singapore và quốc tế
  • Chương trình Tiếng Anh Tăng cường – Được biên soạn theo chương trình của Úc giúp nâng cao các kỹ năng tiếng Anh học thuật
  • Tiếng Hoa

  Chương trình Song ngữ kết thúc ở cuối lớp Chín. Học sinh sẽ theo học Chương trình Quốc tế bắt đầu bằng Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE) và tiếp tục chọn học một trong hai chương trình Dự bị Đại học – Chương trình Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu (GAC) hoặc Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ AS/ A. Học sinh Việt Nam sẽ được học các môn Văn học và Việt Nam học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.