Con đường học vấn

Chương trình Song Ngữ

Chương trình song ngữ tại trường Quốc tế Singapore cung cấp con đường học vấn với kết cấu chặt chẽ cho cả học sinh quốc tế và học sinh Việt Nam được thể hiện qua 5 mốc đánh giá được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm:

  • Chứng chỉ Tốt nghiệp Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE)
  • Chứng chỉ Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge (IGCSE)
  • Chứng chỉ Cambridge Quốc tế Trình độ AS/A (AS / A Level)
  • Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu (GAC)

Study-Pathway-Educational-Programmes-2019

Chương trình học tại Trường Quốc tế Singapore