Du học

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi tin rằng hiểu biết về văn hóa và kỹ năng hội nhập quốc tế rất quan trọng cho sự thành công của mỗi cá nhân trong thế giới toàn cầu hóa. Các cơ hội du học được tổ chức nhằm giúp học sinh phát triển hiểu biết về văn hóa và kỹ năng hội nhập quốc tế.

Chương trình Trường học Xuyên Quốc gia

Một trong những sáng kiến quan trọng của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld làxây dựng một hệ thống trường học xuyên quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và lưu chuyển trên quốc tế ngày càng phát triển, có rất nhiều cơ hội mới mở ra cho các học sinh quốc tế. Chúng tôi lên kế hoạch để chuẩn bị cho thế hệ tương lai  sẵn sáng trở thành những công dân toàn cầu.

Ngoài việc cung cấp chương trình giáo dục quốc tế, học sinh trong hệ thống tại Việt Nam sẽ có thể theo học một học phần trong năm tại một trong những học xá của chúng tôi tại các quốc gia khác như Úc, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore và Mỹ.

Tương tự, học sinh tại các học xá tại các quốc gia khác cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm một học phần trong năm tại Việt Nam.
Với sáng kiến mới mẻ này, học sinh của chúng tôi sẽ được phát triển các kỹ năng hội nhập quốc tế, sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau cũng như phát triển mạng lưới bạn bè khắp mọi nơi. Đây sẽ là hành trang giúp các em phát triển thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Chương trình thăm quan kết hợp học tập tại nước ngoài

Chương trình thăm quan kết hợp học tập là một phần trong chương trình ngoại khóa tại Trường Quốc tế Singapore. Chương trình này được tổ chức hàng năm vào kỳ nghỉ tháng Bảy để giáo viên và học sinh của trường có cơ hội thăm quan và học tập tại các trường đối tác tại Singapore, Úc, và Mỹ.

Đối tượng tham gia vào Chương trình thăm quan kết hợp học tập tại Singapore là các học sinh Lớp 4 và Lớp 5. Chương trình thăm quan kết hợp học tập tại Úc dành cho học sinh Lớp 6 và Lớp 7, Chương trình thăm quan kết hợp học tập tại Mỹ dành cho học sinh từ Lớp 8 trở lên.

Trình tự tổ chức chương trình như sau:

  • Gửi thư mời tham gia và Phiếu khảo sát tới phụ huynh khoảng 3 tháng trước khi chương trình diễn ra.
  • Một Buổi cung cấp thông tin cho phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho học sinh tham gia chương trình sẽ được tổ chức.
  • Giáo viên đi cùng học sinh trong chuyến đi sẽ được lựa chọn.
  • Phụ huynh nộp Đơn đăng ký, phí tham gia và các giấy tờ cho trường khoảng 2 tháng trước khi chương trình diễn ra để trường tiến hành thủ tục xin thị thực nhập cảnh cho học sinh và giáo viên (nếu có).
  • Buổi cung cấp thông tin lần thứ hai để thông báo cho phụ huynh đã đăng ký tham gia kế hoạch được tổ chức sẽ được tổ chức khoảng nửa tháng trước chuyến đi.

Tham gia vào các chương trình này, học sinh sẽ có cơ hội học tập và hòa nhập với các bạn học sinh tại các trường đối tác. Các chương trình này cũng mở ra  cho học sinh cơ hội tìm hiểu về thiên nhiên, đất nước, con người và văn hóa tại đất nước bản xứ.