Bản tin tháng 12/2018

Newsletter

Bản tin tháng 12/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.
Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Cần Thơ trong tháng 12/2018 như sau:

Newsletter Decemcer Newsletter_EN

SIS@CT_December Newsletter_VN