Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội ngũ Quản lý

  Thầy Benjamin Burns

  HIỆU TRƯỞNG

  • Thạc sĩ Giáo dục về Lãnh đạo giáo dục
  • Thạc sĩ Giáo dục về Giảng dạy Tiếng Anh cho Người nói Ngôn ngữ Khác (TESOL)
  • Thạc sĩ Nghệ thuật ngành Làm phim
  • Cử nhân Nghệ thuật ngành Nghiên cứu Truyền thông
  • Giấy phép/Chứng chỉ Giảng dạy: Tiếng Anh 6-12, Kịch nghệ 6-12, ESOL K-12

  Thầy La Văn Phú

  QUẢN LÝ VĂN PHÒNG

  • Cao đẳng Tiếng Anh
 • Phụ trách chương trình Việt Nam

  Thầy Aaran Meusen

  HEAD OF STUDIES - SECONDARY/HIGH SCHOOL

  • Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á
  • Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh TEFL/TESOL
  • Văn bằng sau Đại học về Giáo dục (quốc tế)

  Cô Đỗ Thị Bích Nga

  PHỤ TRÁCH CẤP CAO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

  • Cử nhân Giáo dục mầm non
  • Chứng chỉ Quản lý mầm non

  Thầy Trần Thanh Tâm

  PHỤ TRÁCH CẤP CAO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

  • Cử nhân Sư phạm Toán học
  • Chứng chỉ Quản lý Giáo dục Khối Trung học phổ thông
  • Chứng chỉ Tâm lý Giáo Dục
 • Giáo viên

  SIS Cantho – Staff info – 23-24