Đội Ngũ Giáo Viên

 • Đội ngũ Quản lý

  Thầy Benjamin Sabastian P Burns

  HIỆU TRƯỞNG

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Thạc sĩ Giáo dục
  • Thạc sĩ Sư phạm Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)
  • Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật làm phim
  • Cử nhân Sư phạm Chuyên ngành Nghiên cứu Truyền thông
  • Giấy phép / Chứng nhận Giảng dạy: Tiếng Anh Khối 6-12, Kịch Khối 6-12, giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng ngôn ngữ khác Khối Mầm non -12
 • Phụ trách chương trình Việt Nam

  Cô Đỗ Thị Bích Nga

  PHỤ TRÁCH CẤP CAO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Mầm non – Đại học Huế
  • Chứng nhận đã tốt nghiêp lớp Cán Bộ Quản Lý trường Phổ Thông Trung Học – Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục và Đào Tạo II

  Thầy Trần Thanh Tâm

  PHỤ TRÁCH CẤP CAO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

  BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bằng Tốt Nghiệp Sư Phạm Toán – Đại học Cần Thơ
  • Chứng nhận đã tốt nghiêp lớp Cán Bộ Quản Lý trường Phổ Thông Trung Học – Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục và Đào Tạo II
  • Chứng chỉ Tâm Lý Giáo Dục Bồi Dưỡng Thường Xuyên Chu kỳ 93-96
 • Giáo viên

  Staff info 20-21 Can Tho SIS VN v3