Thành tích học tập của học sinh

TRAN PHAM NHAT GIANG

Trần Phạm Nhật Giang

Điểm tổng kết GAC tuyệt đối 4.0 

Hiện đang theo hoc ngành Kiến trúc tại Đại học New South Wales, Úc

Pham Minh Triet

Phạm Minh Triết

Điểm tổng kết GAC tuyệt đối 4.0

Hiện đang theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Indiana, Bang Indiana, Hoa Kỳ

Nguyen Tai Ngoc

Nguyễn Tài Ngọc

Giải thưởng “Thành tích xuất sắc” môn Tiếng Anh, Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge 2012

Dao Thi Van Anh

Đào Thị Vân Anh

Giải nhất trong cuộc thi Viết truyện ngắn do tập đoàn Hoa Sen năm 2013

Lê Hồng Nam

Giải thưởng “Thành tích xuất sắc” môn Tiếng Anh, Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge 2013