Monthly Archives: March 2021

Trao Gửi Yêu Thương

Với tinh thần “Tương thân, tương ái, chia sẻ yêu thương”, trong năm học 2020 – 2021 hệ thống Trường Quốc Tế Singapore đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do…

Continue reading »

Bản tin tháng 2/2021

Bản tin tháng 2/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Cần Thơ…

Continue reading »

Bản tin tháng 1/2021

Bản tin tháng 1/2021 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Cần Thơ…

Continue reading »