Monthly Archives: September 2019

Chào mừng năm học mới

Trường học chúng tôi bắt đầu năm học mới với những tiếng cười rộn vang. Chúng tôi hân hoan vì trường học của chúng tôi đang ngày càng phát triển. Dường như vừa mới hôm qua thôi, Trường Quốc tế…

Continue reading »

Bản tin tháng 8/2019

Bản tin tháng 8/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Cần Thơ…

Continue reading »