Bản tin tháng 8/2019

Bản tin tháng 8/2019 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.
Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Cần Thơ trong tháng 8/2019 như sau:

Newsletter Aug 2019 ENG

Newsletter Aug 2019 VIE