Bạn Học Sinh Lớp 4 Đã Thể Hiện Sự Phấn Khởi Và Hăng Say Trong Tiết Học Khám Phá Về Địa Lý Và Lịch Sử Việt Nam. 👁️‍🗨️🌏🗺

👏💁 Các em đã tạo nên sự thành công tốt đẹp cho tiết học dưới sự tham dự, đánh giá của thầy cô là hiệu trưởng, trưởng khoa và các giáo viên chủ chốt từ các trường trong địa phương.

🗣️👏️🎊 Sự nỗ lực của các em trong việc tìm hiểu về di sản văn hóa và địa lý của Việt Nam không chỉ đáng khen ngợi mà còn là nguồn cảm hứng, tạo ra mối tương quan hợp tác và làm việc nhóm đã thu hút sự chú ý cũng như nhận được nhiều lời tán dương của Quý đại biểu và quý thầy cô tham dự.