Thí Nghiệm Khoa Học của học sinh Cấp hai và Cấp ba tại trường Quốc Tế Singapore tại Cần Thơ 🔬🔬

🔬⚗Học sinh Cấp hai và Cấp ba tại Trường Quốc tế Singapore tại Cần Thơ hào hứng tham gia vào các thí nghiệm thú vị, nhằm giúp các em áp dụng những kiến thức đã học trong môn khoa học. Những thí nghiệm này không chỉ nâng cao tính hiểu biết về nguyên tắc khoa học mà còn giúp các em có cái nhìn trực quan về các hiện tượng cũng như cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề.

🔎🔎Dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn, các em khám phá một loạt các chủ đề, từ hóa học và vật lý đến sinh học và môi trường, thực hiện các thí nghiệm vui nhằm giải đáp những thắc mắc về các hiện tượng phản ứng hóa cũng như mang lại sự hứng khởi cho các em. Những thí nghiệm khoa học này không chỉ mang lại sự đa dạng và thú vị cho tiết học mà còn mang lại cái nhìn trực quan về các hiện tượng và ứng dụng thực tế cho các em sau này.

#SIS #Singapore #CanTho #Science_Experiments #Secondary #High_School #International_School