Trải nghiệm tuyệt vời tại Outward Bound Hạ Long! – Lớp 9 🌟🌟

🤝✨Học sinh từ SIS @ Cần Thơ vừa tham gia vào chương trình đào tạo kỹ năng sống Outward Bound tại Hạ Long, đó là một trải nghiệm tuyệt vời! Trong thời gian tham gia khóa học, các em học sinh đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động thú vị cùng với giáo viên và bạn bè của mình.

🤝🌈Các em học được những kỹ năng cần thiết như chăm sóc bản thân, đốt lửa trại, và vượt qua những hoạt động thách thức trong chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Qua những trải nghiệm này, các em cải thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tự tin khi tiếp xúc trước đám đông và làm việc nhóm, tất cả đều được duy trì với tinh thần tích cực.

💪💪Những kỹ năng này không chỉ là chìa khóa mở cánh cửa cho sự thành công trong tương lai của các em mà còn là hành trang cho các em sau này.