Lễ Khai Giảng năm học 2023-2024️

Vào ngày 5 tháng 9 năm 2023, học sinh của Trường Quốc tế Singapore tại Cần Thơ đã tụ họp về trường để cùng tham gia buổi Lễ Khai Giảng, đánh dấu sự khởi đầu của năm học mới.

Lễ khai giảng là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ các giá trị và mục tiêu của trường cũng như khơi dậy tinh thần đoàn kết nỗ lực cho năm học mới. Cùng nhau, nhà trường tin tưởng rằng năm học mới sẽ là một năm học với nhiều thành thành công phía trước.

Sự hiện diện của mọi người tại buổi lễ đã tạo nên một không gian ấm áp và đoàn kết. Trường SIS@CT hy vọng rằng năm học mới này sẽ là một hành trình của sự học hỏi và đạt được những thành tựu đáng kể.”

#SIS #CanTho #SingaporeInternationalSchool #Openingceremony