Sự kiện nổi bật

IMG_8992

Chào mừng năm học mới

Trường học chúng tôi bắt đầu năm học mới với những tiếng cười rộn vang. Chúng tôi hân hoan vì trường học của chúng tôi đang ngày càng phát triển. Dường như vừa mới hôm qua thôi, Trường Quốc tế…

Continue reading »