Chương Trình Học Bổng Năm Học 2022 – 2023

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ CẦN THƠ
HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ LỚP 6 VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

1. Giá trị học bổng

20 Học bổng cho toàn bộ thời gian học Chương trình Song ngữ tại Trường Quốc Tế Singapore @ Cần Thơ với giá trị như sau:           

Giá trị Học Bổng

Lớp 6

Lớp 10

90%

3 Học bổng

3 Học bổng

70%

7 Học bổng

7 Học bổng

TỔNG CỘNG

10 Học bổng

10 Học bổng

 2. Tiêu chí xét duyệt hồ sơ

Học bổng dành cho học sinh đang học tại các trường công lập / dân lập trong năm học 2021 – 2022; sẽ vào học Lớp 6 và Lớp 10 Chương trình Song Ngữ tại Trường Quốc Tế Singapore @ Cần Thơ năm học 2022 – 2023;

Con em của nhân viên Tập đoàn KinderWorld KHÔNG thuộc đối tượng áp dụng của Chương trình học bổng này.

Học sinh lớp 5 hiện tại đang theo học tại Trường Quốc Tế Singapore @ Cần Thơ hoặc học sinh đang theo học tại các trường Trường Quốc Tế Singapore khác trong hệ thống KHÔNG thuộc đối tượng áp dụng của Chương trình học bổng này.

Yêu cầu xét tuyển vào Lớp 6 và Lớp 10:

 • Học lực: Giỏi trong Năm học 2020 – 2021 và Học Kỳ 1 của Năm học 2021 – 2022
 • Hạnh kiểm: Tốt trong Năm học 2020 – 2021

3. Quy trình đăng ký Học bổng

 Học sinh đăng ký xét tuyển học bổng cần đạt được tất cả các tiêu chí xét duyệt, và nộp hồ sơ đăng ký xét duyệt đúng thời hạn.

Hồ sơ đăng ký bắt buộc bao gồm:

 • Đơn Đăng ký Chương trình Học bổng (theo mẫu của trường phát hành)
 • Khai sinh (bản sao công chứng)
 • CMND của bố và mẹ (bản sao công chứng)
 • Học bạ/ Bảng điểm của Năm học 2020 – 2021 và Học kỳ 1 Năm học 2021 – 2022 (bản sao công chứng)

Các giấy tờ khác (không bắt buộc & không giới hạn):

 • Chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích năng khiếu, học bổng, etc.

Những thí sinh đủ điều kiện theo yêu cầu và có các giấy tờ khác sẽ được tuyển chọn vào Vòng 1.

Vòng 1

 • Thi Tiếng Anh (các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Ngữ pháp), thời gian thi: 120 phút
 • Thi Viết môn Ngữ Văn và Toán, thời gian thi: 90 phút / môn
 • 20 thí sinh của mỗi khối (có kết quả thi cao nhất và điểm thi mỗi môn không thấp hơn 70%) sẽ được lựa chọn vào Vòng 2.

Vòng 2

 • Phỏng vấn trực tiếp bằng Tiếng Anh với Hội đồng xét tuyển
 • Bảng tính điểm tổng hợp sẽ được sử dụng để xác định dánh sách học sinh có kết quả cao nhất dựa trên kết quả của Vòng 1 và Vòng 2

4. Điều khoản và điều kiện chương trình học bổng

Chương trình Học bổng chỉ áp dụng cho Chương trình Song Ngữ tại Trường Quốc Tế Singapore @ Cần Thơ và không áp dụng đối với hệ thống Trường Quốc Tế Singapore ở các thành phố khác.

Chỉ những học sinh đạt giải và được cấp học bổng sẽ nhận được thông báo. Kết quả kiểm tra sẽ không được công bố. Việc lựa chọn học sinh để trao tặng Học bổng thuộc toàn quyền quyết định của Công ty. Kết quả của Công ty là quyết định cuối cùng và sẽ không được xem xét thêm.

Học bổng không được chuyển nhượng, không được trao đổi và không được quy đổi thành tiền mặt.

Chương trình Học bổng này không được áp dụng cùng lúc với các chương trình ưu đãi khác (nếu có) trong suốt quá trình học tập của học sinh tại Trường Quốc Tế Singapore @ Cần Thơ.

Phí Ghi danh và Phí Đặt cọc không nằm trong phạm vi của Chương trình học bổng.

Phí của các dịch vụ khác bao gồm đồng phục, chi phí về sách vở, phí bảo hiểm, tiền ăn nếu có và các khoản phí khác mà có thể phát sinh trong năm học và không nằm trong biểu Học phí, ví dụ phí dã ngoại tùy chọn, hoạt động ngoài trời, v…v không nằm trong Chương trình Học bổng, Phụ Huynh cần phải chi trả các khoản phí cho các dịch vụ mà học sinh sử dụng.

Trong suốt thời gian học tại trường, mọi khoản Học phí và các phí khác phải được thanh toán theo đúng thời hạn quy định. Khoản phạt đóng học phí muộn sẽ áp dụng theo đúng quy định. Trong trường hợp học phí và phí phạt do đóng học phí muộn không được thanh toán vào ngày quy định cuối cùng, học bổng sẽ tự động chấm dứt hiệu lực ngay từ học phần đó của năm học.

Học bổng có thể bị chấm dứt bất cứ thời điểm nào nếu học sinh có những hành vi theo Nhà trường đánh giá thuộc các trường hợp sau:

 • Học sinh có thái độ và hành vi không phù hợp.
 • Học sinh có hành vi tàng trữ hoặc mua bán các loại dược phẩm / chất gây nghiện bất hợp pháp hay các dược phẩm gây hại đến sức khỏe của những học sinh khác.
 • Học sinh không mặc đồng phục đúng quy định.
 • Học sinh không tuân thủ các nội qui, quy định và quy tắc ứng xử của nhà trường
 • Học sinh có hành vi không phù hợp và gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sư phạm của trường hoặc tới các học sinh khác.
 • Học sinh không tích cực tham gia tổ chức và tham dự tối thiểu 3 sự kiện của trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự kiện Tết Trung Thu, Hội chợ từ thiện Giáng sinh, Chương trình Biểu diễn Văn nghệ cuối năm…
 • Học phí và các phí khác không được thanh toán đúng thời hạn quy định.

Việc duy trì Học bổng sẽ được xem xét vào cuối mỗi năm học như sau:

 • Học sinh phải duy trì kết quả học tập cao trong cả Chương trình Việt Nam và Chương trình Quốc tế cho toàn bộ năm học hiện tại để tiếp tục duy trì giá trị học bổng cho năm học kế tiếp, cụ thể như sau:
Mức học bổng Kết quả học tập tối thiểu cần đạt Môn Tiếng Anh cho phần Chương trình Quốc tế Kết quả học tập tối thiểu cần đạt cho phần Chương trình Việt Nam
70% 80% Kết quả học tập: Giỏi

Hạnh kiểm: Tốt

90% 85%
 • Nếu học sinh không đạt mức điểm tối thiểu sau khi kết thúc Học kỳ 1 của mỗi năm học hiện tại theo quy định trên trong toàn bộ thời gian nhận học bổng,, một thông báo bằng văn bản sẽ được gửi đến học sinh với yêu cầu cải thiện kết quả học tập trọng Học kỳ 2 của năm học đó để duy trì Học bổng.
 • Trong thời gian nhận học bổng, nếu học sinh không đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu nêu trên khi kết thúc một năm học, Học bổng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ Năm học kế tiếp. Học phí sẽ được tự động chuyển về mức phí theo Biểu phí công bố chung, Phụ huynh phải thanh toán phần chênh lệch (nếu có) giữa mức học phí ưu đãi đã đóng và mức học phí niêm yết. Khoản chênh lệch phải được thanh toán trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thông báo và trước khi Nhà trường bàn giao hồ sơ học bạ.
 • Học sinh phải tích cực tham gia hoạt động xã hội và / hoặc các cuộc thi ngoài chương trình học (ở cấp trường/quận/thành phố…)

Học sinh phải theo học liên tục tại Trường Quốc tế Singapore @ Cần Thơ từ ngày học bổng có hiệu lực. Trong trường hợp học sinh xin bảo lưu hay thôi học tại trường, Học bổng sẽ hết hiệu lực ngay lập tức.

Chương trình Học bổng chỉ áp dụng tại Trường Quốc tế Singapore @ Cần Thơ. Học bổng sẽ bị chấm dứt hiệu lực nếu học sinh chuyển sang Trường Quốc Tế Singapore ở các địa điểm khác. Phụ huynh có trách nhiệm phải thanh toán khoản chênh lệch Học phí.

Đối với Lớp 10, Học sinh phải theo học chương trình Trung học Phổ thông Song ngữ trong ba (03) năm học liên tiếp, bắt đầu từ Năm học 2022 – 2023 đến Năm học 2024 – 2025 tại Trường Quốc tế Singapore @ Cần Thơ. Học bổng sẽ bị chấm dứt hiệu lực ngay khi học sinh thôi học tại trường tại bất cứ thời điểm nào trong thời gian ba (03) năm này. Phụ huynh có trách nhiệm phải thanh toán khoản chênh lệch Học phí giữa mức Học phí ưu đãi đã đóng và mức Học phí niêm yết cho toàn bộ thời gian theo học Chương trình Trung học Phổ thông Song ngữ.  Hóa đơn cho khoản chênh lệch cần thanh toán sẽ được phát hành và khoản chênh lệch phải được thanh toán trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thông báo và trước khi Nhà trường bàn giao hồ sơ học bạ.

Nhà trường có quyền thay đổi quyết định hoặc từ chối cấp học bổng trong trường hợp thông tin do Phụ huynh / Người Giám hộ theo pháp luật và học sinh cung cấp không chính xác.

Khi học sinh nhập học vào Trường Quốc tế Singapore, Trường Quốc tế Singapore và Công ty SVI có quyền sử dụng hình ảnh / ảnh chụp và / hoặc ghi âm và ghi hình học sinh và sản phẩm của học sinh trong suốt quá trình học và sau khi hoàn thành thời gian học tại trường cho các mục đích giáo dục, thương mại và quảng bá, bao gồm nhưng không giới hạn việc xuất bản trên Trang web, Facebook và các nền tảng truyền thông xã hội khác dưới sự quản lý của tập đoàn KinderWorld và các đơn vị thành viên.

Vui lòng tải Phiếu đăng ký tại đây