Năm học 2019 – 2020

  • Các Hoạt Động Chính

    Chào mừng quay trở lại trường SIS@ Can Tho

    Lễ Khai Mừng Giảng Năm Học Mới

    Tết Trung Thu

    Lễ hội Halloween

  • Các Hoạt Động Đặc Biệt